Utförda uppdragNågra av de uppdrag vi utfört:


 • Landstinget i Värmland - inventering och rådgivning vid nybyggnation.                       
 • Grums Kommun - inventering av publika lokaler och allmänna patser                                                                          
 • Karlstads universitet, föreläsningar om tillgänglighet
 • Kristinehamns kommun - tillgänglighetsguide.
 • Colorama Karlstad - inventering av butikslokaler.
 • Indexator, Trelleborg och Whirlpoo - systematiskt arbetsmiljöarbete och tillgänglighet.
 • Årjängs kommun - utemiljö torg.
 • Forshaga kommun -rådgivning tillgänglig skola.
 • Danaproject.se  - rådgivning tillgänglig skola.
 • Örebro Futurum Fastigheter - utbildning i tillgänglighet.
 • Länsstyrelsen Värmland - tillgängliga naturstigar.
 • Region Värmland - tillgänglig kultur.