Tillgänglighet


Har alla tillgång till dina tjänster?


Många är idag hindrade att ta del av de tjänster som erbjuds, på grund av bristande tillgänglighet ex trappor, trånga passager eller andra hinder.Tillgänglighetsfrågor berör inte enbart personer med funktionsnedsättning utan lika mycket deras familjer och vänner. Det handlar om att tillgänglighetsanpassa både inomhus- och utomhusmiljöer.


Ökad tillgänglighet leder till ökad försäljning! Forskning visar att om exempelvis turistmål görs tillgängliga för alla så skulle omsättningen inom turismnäringenkunna öka med uppemot två tredjedelar. Detsamma gäller för många branscher, alla vill ju ha möjlighet att få tillgång till boende, restauranger, shopping, aktiviteter och underhållning.Vi erbjuder följande tjänster inom tillgänglighet:


  • Inventering av lokaler och platser för att kartlägga de hinder som finns
  • Handlingsplan, åtgärdslista samt förslag till åtgärder
  • Rådgivning vid vid ny, om och tillbyggnation
  • Skapa tillgänglighetsguider
  • Information/utbildning om tillgänglighet
  • Samordning/implementering av tillgänglighetsarbete
  • Systematiskt tillgänglighetsarbetet