Tillgänglighet

 

Har alla tillgång till dina tjänster?

 

Många är idag hindrade att ta del av de tjänster som erbjuds, på grund av bristande tillgänglighet exempelvis trappor, trånga passager eller andra hinder.Tillgänglighetsfrågor berör inte enbart personer med funktionsnedsättning utan lika mycket deras familjer och vänner. Det gäller också t.ex. gravida kvinnor, personer med resväska eller barnvagn. Det handlar om att tillgänglighetsanpassa både inomhus- och utomhusmiljöer.

 

Ökad tillgänglighet leder också till ökad försäljning! Forskning visar att om exempelvis turistmål görs tillgängliga för alla så skulle omsättningen inom turismnäringen öka med uppemot två tredjedelar. Detsamma gäller för många branscher, alla vill ju ha möjlighet att få tillgång till exempelvis boende, aktiviteter, underhållning eller restauranger.

 

 

Vi erbjuder följande tjänster inom tillgänglighet:

 

  • Inventering för att kartlägga de hinder som finns
  • Handlingsplan, åtgärdslista samt förslag till åtgärder
  • Rådgivning vid vid ny, om och tillbyggnation
  • Informatio/utbildning om tillgänglighet och funktionsnedsättningar
  • Samordning/implementering av tillgänglighetsarbete
  • Systematiskt tillgänglighetsarbetet
  • Tillgängliga webbsidor