Organisation

 

Är organisationen effektiv?

 

Omvärlden förändras över tiden. Organisationer och dess medarbetare behöver följa med. De kunskaper och erfarenheter var och en samlat på sig är unika och genom att ta tillvara och utveckla den samlade kompetensen effektivt uppnås ett bättre resultat.

 

Hur tar ni tillvara, bygger upp och utvecklar relationer och kompetenser hos er.

 

Hur ser omvärlden och erat nätverk ut? Ingår din organisation i rätt nätverk och ger dessa er den bästa möjligheten till utveckling?

 

 

Vi erbjuder:

 

  • Kompetenskartläggning – du får ett verktyg och ett underlag för kompetensutveckling, kan användas såväl individuellt som för hela organisationen.
  • Samordning av nätverk, internt och externt, till helheter med vinster för alla.
  • Workshops – där vi använder den lösningsfokuserade AI metoden. http://sv.wikipedia.org/wiki/Appreciative inquiry
  • HJälp attt ta fram mål, både på kort och lång sikt; samt handlingsplaner
  • Olika metoder, modeller och verktyg för utvecklingsarbete