Ledarskap

 

Utveckla dig själv och bli trygg och säker i din ledarroll

 

 

Genom personlig insikt och ett eget ansvar kan du utveckla ditt ledarskap och därmed nå ett bättre resultat. Ledarskap sägs vara en förmåga att leda andra och definieras som det inflytande en person har på en grupp människor. En utveckling och förändring hos dig som ledare innebär också en utveckling och förändring av din verksamhet, din arbetsgrupp och det team du leder.

 

 

Din ledarstil påverkas av din personlighet. Genom att bli medveten om din personlighet och hur du påverkar andra och vilka styrkor du har kan du förändra och utveckla ditt ledarskap. Syftet är att du ska lära känna dig själv som ledare och vilket mål du har med ditt ledarskap. Du ska känna dig trygg i din ledarroll samt förstå och kunna utnyttja dina styrkor som ledare.